What can stop our ominous drive towards growth?

IN SEARCH OF THE SECOND SAINT PETER


Heaven is an image produced by our unconscious longing back to the womb.


The Holy Gate is the entrance to our mother’s vagina.


Saint Peter is our father who restricts our unconscious going into her.


In our frustration we learned to build growing comfort in the outside world. We call it the human evolution.


But now that we are reaching the limits of growth, we have to give up our evolution.


We have to unlearn longing back to the womb and create full outside comfort.


In order to prevent extinction, we need a Second Saint Peter.


Recent Posts

See All

Pijn en onkwetsbaarheid tijdens een pandemie

Willen virusontkenners echt niet weten wat er in de ziekenhuizen gebeurt? Is het omdat ze liever vast houden aan gevoelens van onkwetsbaarheid en gelukzaligheid, in de overtuiging dat dit het beste is