What can stop our ominous drive towards growth?

IN SEARCH OF THE SECOND SAINT PETER


Heaven is an image produced by our unconscious longing back to the womb.


The Holy Gate is the entrance to our mother’s vagina.


Saint Peter is our father who restricts our unconscious going into her.


In our frustration we learned to build growing comfort in the outside world. We call it the human evolution.


But now that we are reaching the limits of growth, we have to give up our evolution.


We have to unlearn longing back to the womb and create full outside comfort.


In order to prevent extinction, we need a Second Saint Peter.


Recent Posts

See All

De wet heeft geen woorden voor de oorzakelijke kringloop van geweld tussen de sexen. Ik spreek uit ervaring. Maar ik las ook boeken over Duitse oorlogszonen, van wie de moeders door Russische soldaten