top of page

Wat te doen aan de rage van bomenkappen?

Tot verbazing van velen, doen ook Groen Linkspolitici mee aan de rage van bomenkappen. Maar in een deel van Groen Links leeft nog altijd de oude CPN-stroming voort. Afgezien van andere goede of slechte kanten, waren veel CPN-ers ook steenbarbaren of, zoals ze in de jaren 1960 en 1970 heetten, “grootschaligen”.


De groene, “kleinschalige” vleugels in Groen Links stammen af van de PPR, PSP en Kabouter van Roel van Duijn.

Tegenwoordig willen gemeenten en natuurorganisaties, links of rechts georienteerd, extra geld verdienen door hout te verkopen aan de CO2-uitstotende biomassacentrales. Die milieugevaarlijke centrales zijn mede onder druk van CDA-ers als Henk Bleker opgezet.

De problemen zitten ook bij ambtenaren. Ze maken vaak plannen voor herbestrating of herbekabeling zonder inventiviteit die nodig is om bomen te sparen. En ze overleggen slecht met burgers die goede ideeen kunnen hebben.

Particulieren krijgen vrij makkelijk toestemming bomen in hun tuin te kappen. Of de betreffende ambtenaren reageren niet of veel te traag als ze waarschuwingen ontvangen.

Sommige boomkapbedrijven kappen meer dan was afgesproken met de gemeenten, uit gemakzucht of om daarna te onderhandelen over extra betaling.

Mijn adviezen zouden zijn:

1. De biomassacentrales zo snel mogelijk sluiten.

2. Bij plannen voor herbestrating of herbekabeling, ambtenaren en burgers leren om vroegtijdig en doeltreffend overleg te voeren en dat overleg in het hele traject van uitvoering en controle voort te zetten.

3. Een wijs, proactief beleid voorziet de kans op boomziekten en plant nu al bomen die bij het noodzakelijke kappen van zieke bomen als compensatie kunnen dienen.

4. Ambtenaren leren alert te zijn op kap door particulieren.

5. Boomkapbedrijven de kosten van overkap laten betalen.

6. In het algemeen, politici grondig leren transparant te zijn.

7. En ambtenaren en burgers grondig leren constructief met elkaar te communiceren.


Comments


bottom of page