top of page

Ecologen geven voedingsbodem aan klimaatontkenning

Eenzijdig ecologen over hevige regenval vormen een voedingsbodem voor klimaatontkenners. De groei in aantal en hevigheid van regenbuien komt niet door verkeerd gebruik van de natuur, maar door opwarming van de aarde. Een oplaaiende discussie over de recente overstromingen is ontstaan vanuit bepaalde kringen van ecologen. Zij betogen dat we veel beter voor de natuur moeten zorgen. Grote hoeveelheden water zullen dan makkelijker hun weg vinden en minder schade veroorzaken. Het is een waardevol betoog.

Maar sommige ecologen gaan zo op in hun missiewerk dat ze de oorzaak van groei in aantal en hevigheid van regenbuien vergeten of zelfs ontkennen. Die oorzaak ligt niet in het verkeerd omgaan met de natuur maar is te vinden in de opwarming van het systeem aarde. Elke meteoroloog kan dat bevestigen en verklaren. De eenzijdig ecologische benadering verschaft een gevaarlijke voedingsbodem aan klimaatontkenners.


Bovendien zijn er tal van andere dan ecologische maatregelen te nemen als het gaat om voorbereiding op overstromingen. De Duitse autoroteiten, bijvoorbeeld, beschikken over een systeem dat vroege waarschuwingen voor hevige regenval doorgeeft. Maar zij hebben de boodschappen vier dagen lang naast zich neergelegd en daarmee indirect een bijdrage aan de ramp geleverd.

Een algemenere discussie loop hier doorheen. Die gaat over de nadruk op gevolgen of op veroorzaking van de modiale opwarming. Het eerste argument is dat zelfs als we stoppen met alle uitstoot van klimaatgassen, de opwarming nog lang zal doorgaan. Inspanningen voor vermindering van de uitstoot zouden dus zonde zijn. Het is beter om alleen te werken aan voorbereiding op gevolgen van de opwarming. De unilaterale ecologen verweven zich bedoeld of onbedoeld met deze lijn van redeneren.

Het tweede argument is dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. We kunnen onze aandacht zowel richten op aanpassingen aan huidige gevolgen als op de belangen van ons nageslacht. De eenzijdig ecologische benadering negeert die belangen.Comments


bottom of page