top of page

Verkiezingen veranderen het achterhaalde politieke systeem niet

Ons politieke bedrijf roept steeds meer weerstand op. Eigenlijk is 'politiek' op zich misschien wel achterhaald. Het is een overblijfsel uit de negentiende eeuw. Het past niet meer in onze tijd. Het is verworden tot een anachronisme. Wat kun je er aan doen? Hier zijn een paar ideeen.


Verhuis papieren verkiezingen naar het internet. Er gaat al zoveel op internet: belastingen, bankieren, vergaderen, onderwijs (inclusief examens), administraties van energie, water en huur, en steeds meer het winkelen. Zo zijn verkiezingen ook prima per computer te organiseren.


Maar verkiezingen zijn zelf ook uit de tijd. Verruil verkiezingen, politici en politieke partijen voor het uitbrengen van inhoudelijke voorkeuren.


Doe de voorbereiding met een systeem van zorgvuldige informatievoorziening. Gebruik internet, radio, televisie en sociale media.


Laat het uitbrengen van keuzes per computer voorafgaan door korte multiple-choice vragenlijsten. Mensen die voldoende scoren op de vragenlijsten, bewijzen dat ze echt begrijpen wat de voordelen en nadelen van hun voorkeur zijn. Daarna kunnen ze verantwoord hun keuze uitbrengen.


Dat lijkt elitair, maar als iemand zich, om wat voor reden dan ook, niet goed heeft kunnen voorbereiden, mag het algemeen belang daar niet onder lijden. We moeten niet geregeerd willen worden door ondoordachtheid.


De uitgebrachte keuzes breng je samen in computerprogrammaas die uiteenlopende keuzes tot optimale compromissen verwerken. Dat maakt kabinetsformaties overbodig.


Nog beter is het om in de toekomst ministers en ministeries af te schaffen. Maak met enige regelmaat een inventaris van de grootste problemen in het land. Besteed het beschikbare gemeenschapsgeld volgens die lijst.


Houd de uitvoerders in de gaten door voortdurend onderzoek. Publiceer de resultaten voortdurend op Internet.


Zie je problemen in de uitvoering aankomen? Laat dat geen reden zijn om passief te blijven, maar zoek naar oplossingen. Of praat in je omgeving over mijn voorstellen of andere verbeteringen. Veel plezier!


Als je wilt, denk ik verder met je mee. peterwerff@gmail.com


留言


bottom of page