top of page

Vergeving als dwaalspoor

Streven naar vergeving als heilzaam voor jezelf, is misleidend. Vergeving lukt alleen als je toekomt aan verwerking de primaire emoties als woede of angst die de aanvankelijke beschuldiging veroorzaakten. Maar als je succesvol bent in de opsporing en verwerking van die emoties, kom je niet tot beschuldiging en verdampt de noodzaak tot vergeving.


Met gevoelens van wraak, beschuldiging of verwijt lijken wij ons op de ander te richten. Maar in feite benadelen wij onszelf door negatieve energie in stand te houden. En mogelijk bereiken we de ander niet eens.


De aanbeveling is dan om zulke negatieve gevoelens los te laten, met name door vergeving na te streven.


Maar het is beter dit hele traject te vermijden. En dat kan door jezelf serieus te nemen.


Gevoelens van wraak, beschuldiging of verwijt ontstaan door emoties als woede, pijn, verdriet of angst in jezelf. Je kunt oefenen zulke emoties in jezelf te voelen.


Daar moet je ook zijn om tot verwerking en bevrijding te komen. En met meer innerlijke vrijheid ben je beter in staat om sociaal goed te functioneren.


Zolang je probeert tot vergeving te komen, wed je op het verkeerde paard. Je vermijd het voelen van woede, pijn, verdriet of angst, terwijl dat voelen juist nodig is als je tot ware vergeving zou willen komen.


Maar vergeven als oplossing hoeft niet eens aan de orde te komen. Naar gelang je moediger de eigen woede, pijn, verdriet of angst onder ogen ziet en verwerkt, zullen je minder behoefte hebben aan gevoelens van wraak, beschuldiging of verwijt. De noodzaak van vergeving komt dan ook te vervallen.


Het zoeken naar vergeving is zelfs een teken van eigen zwakte. Die zwakte zit niet in het kiezen voor de lieve vrede, maar in het vermijden van eigen pijn en innerlijke vrijheid.


De focus op vergeving is een dwaalspoor dat ons afhoudt van levensvreugde.


Beter is kinderen al vroeg te leren hun primaire emoties niet te onderdrukken maar ze te doorvoelen. Houd ze in je armen en geef ze de tijd en de veiligheid bij het voelen van woede, pijn, verdriet of angst. #Vergeving. #Beschuldiging. #Primaireemoties. #Afdekmechanisme. #Dwaalspoor. #Veiligheid


Recent Posts

See All

Geweld tussen de sexen: Een oorzakelijke cyclus

De wet heeft geen woorden voor de oorzakelijke kringloop van geweld tussen de sexen. Ik spreek uit ervaring. Maar ik las ook boeken over Duitse oorlogszonen, van wie de moeders door Russische soldaten

Comments


bottom of page