top of page

Geweld tussen de sexen: Een oorzakelijke cyclus

De wet heeft geen woorden voor de oorzakelijke kringloop van geweld tussen de sexen.


Ik spreek uit ervaring. Maar ik las ook boeken over Duitse oorlogszonen, van wie de moeders door Russische soldaten waren zwanger gemaakt. Die moeders kregen hun kinderen met de verscheurende ambivalentie van biologisch gedreven moederzorg en haat tegen de verkrachtende man.


Tegelijk met moederlijke zorg, goten zij hun agressie tegen mannen over in hun kinderen, bewust maar vooral ook onbewust. De dochtertjes kregen agressie tegen mannen mee in hun verdere leven.


De zoontjes kregen, omdat zij mannelijk waren, vrouwelijke agressie tegen henzelf te verstouwen. Zij ontwikkelden angst voor vrouwen. De empathische zoontjes kozen niettemin voor hun moeder en werden strijders tegen onrecht. Andere zoontjes werden vrouwenhaters.


De mensheid kent vele oorlogen, nu en in het verleden, met de voortgaande kringloop van geweld tussen de sexen als gevolg.


De mensheid kent ook vele verkrachtingen achter de voordeur, nu en vroeger. De mensheid kent moeders met begrijpelijke agressie tegen zoontjes. De mensheid kent zonen die opgroeien met agressie tegen vrouwen.


Zo zet de oorzakelijke kringloop van geweld tussen de sexen zich voort. Daar heeft besef van het onbewuste veel te winnen. Daar heeft MeToo een huis te bouwen. Daar kan Amnesty activisten voor opleiden. Moge de wet er woorden voor vinden. #intersexueelgeweld #verkrachting #moederzoon #onbewusteoverdracht #agressie #vrouwenhaat #MeToo #AmnestieInternational #wetgeving

Comments


bottom of page