top of page

Persoonlijke ruimte en tijden van goud

Ik houd van het anderhalvemeterprotocol. Ik heb het niet op mensen die ongevraagd mijn persoonlijke ruimte binnendringen, hoewel ikzelf ook weleens in de fout schiet. Ik hoop dat het nieuwe protocol bij mij en anderen tot blijvend respect voor persoonlijke ruimte zal leiden.


Is het, aan de andere kant, niet nadeling dat we het een tijdje zonder liefdevolle aanraking moeten stellen? Dat is maar ten dele aan de orde. In eigen kleine kring kun je zoveel aanraken als je wilt. Singles kunnen een of twee anderen uitzoeken voor aanraking. De beperking geldt alleen voor omgang met een groter aantal mensen buiten je eigen kleine kring.


In samenlevingen waar het sociale leven zich vooral buiten afspeelt en fysiek contact veel gebruikelijker is, valt wennen aan het nieuwe protocol heel zwaar. In Nederland is het afstandhouden minder vreemd en hebben we minder reden tot klagen.

Overigens is in Nederland de mate van afstandhouden behoorlijk aan verandering onderhevig. Schilderijen van Jan Steen uit de 17e eeuw laten zien hoe rijk aan lijfelijk contact het leven was.


Maar juist in die tijd is ook het afstandhouden gegroeid toen de opkomende burgerij het distantiërende gedrag van de aristocratie ging imiteren.


Daar kwam in de jaren 1960 een reactie op, onder het motto “Alles moet kunnen”. Boy oh boy, wat een geweldige storm van bevrijding. Ik blies de storm van ganser harte verder mee aan. En boy oh boy, wat is er niet allemaal misgegaan?


Het besef van de nadelen leidde tot de retrocultuur van “het nieuwe nette”. Kinderen van ouders die het huwelijk overboord gooiden, wilden een officiële bruiloft met bruid in het wit en taart van vier verdiepingen.


Als volgende reactie kwam het eerherstel voor goede gewoonten uit de jarenzestigcultuur: yoga, meditatie, mindfulness, het vrije dansen en het omhelzen: “de nieuwe liefde”.


En verdorie, net nu we dat een beetje op gang beginnen te krijgen, komt dat coronagedoe en mag het weer niet van de regering. Dan is de verleiding groot om gezondheidsrisico’s op de koop toe te nemen en de trend van de nieuwe liefde door te zetten.


Trends, wat ook de risico’s mogen zijn, hebben een formidabele kracht en zijn een fascinerend object van studie voor antropologen. Ik beleef gouden tijden.

Comments


bottom of page