top of page

Over de grote aandacht voor 5G

Het is mogelijk dat 5G onze immuniteit verzwakt en epidemieën verder in de hand werkt. Ik ken geen wetenschappelijke bewijzen voor of tegen, gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Maar ik houd mij aanbevolen voor tips.

Hoe dan ook, andere vervuilingen kunnen ook onze immuniteit verzwakken: luchtvervuilingen als CO2, fijnstof, stikstof, andere stralingen; watervervuiling door landbouwgiffen en industriele lozingen; geluidsvervuiling door verkeer en speakers; voedselverontreinigingen. Het kan allemaal een rol spelen bij de verzwakking van ons immuunsysteem.

Maar daar zijn een paar andere overwegingen aan toe te voegen.

Sinds het begin van de industriële revolutie zijn er voortdurend vervuilingen aanwezig, terwijl epidemieën er nu juist niet voortdurend zijn.

En voor het begin van de industriële revolutie waren er ook epidemieën.

In jungle Afrika doen en deden zich ernstige epidemieën voor, zonder de aanwezigheid van industriële vervuilingen.

Er kunnen dus veel factoren een rol spelen.

Dan, met het koppelen van bepaalde industriële gebeurtenissen aan uitbraken van een epidemie, riskeer je de roemruchte fout van Terschelling. In bepaald jaar vlogen er opvallend veel ooievaars over Terschelling en, jawel, werden er ook opvallend veel kinderen geboren. “Dus, zie je wel, ooievaars brengen de babies.”

Daarmee verwar je "covariatie" met "causale relatie", zoals statistici zeggen. Of er ook echt een oorzakelijk verband is moet blijken uit wetenschappelijk onderzoek.

Anders geformuleerd: gingen werkelijk alle epidemieën gepaard met sprongen in de technologische ontwikkeling? Gingen werkelijk alle sprongen in de technologie gepaard met epidemieën? Dat zou je heel precies moeten uitzoeken, voor je tot stellige uitspraken komt.

Vergeet overigens niet dat we steeds ouder worden, niet alleen in Nederland, maar vrijwel over de hele wereld. Misschien compenseren we negatieve effecten van industriële technologie, zoals de vervuilingen, met positieve effecten van industriële technologie, zoals vooruitgang in hygiene, gezondheidszorg en andere voorzieningen. Misschien valt het wel mee met de vervuilingen. Hoe dan ook, per saldo is ons leven gezonder dan ooit.

Voor het buiten verhouding sterk focussen op 5G zie ik twee verklaringen. Nu het installeren nog aan de gang is, kunnen protesten bijdragen aan het stopzetten van de installering en lijkt collectieve actie geboden.


Als een tweede verklaring zie ik de huidige Coronaepidemie. Deze crisis doet mensen wellicht zoeken naar een enkele zondebok, 5G. Hoe dat in zijn werk gaat, kunnen we vragen aan psychologen gespecialiseerd in fobieën en massapsychose.

Tot slot, het gevaar van vernauwde aandacht voor 5G is dat het onze aandacht verduistert voor zaken die misschien belangrijker zijn. Wat zijn de grote problemen en verbeteringen in onze wereld? Wat zijn one innerlijke en uiterlijke ontwikkelingen? Op grond van welke criteria rangschikken we die zaken? Hoe zit dat in onszelf en in het algemeen? Zijn er oorzaak- en gevolgverbindingen tussen die ontwikkelingen?

Om tot die overwegingen te komen, is verruiming van je geest nodig. Vandaaruit kun je inzoomen op een onderwerp, maar klim ook weer uit je schuttersputje om overzicht terug te winnen.Comments


bottom of page