top of page

Waar komen pijlen op The Great Reset vandaan?

De coronaschade aan de wereldeconomie komt bovenop de al bijna onhoudbare financiele huishouding. Maar terwijl het WEF (van The Great Reset) de schade juist probeert te beperken, keert het stille, kwaadaardige establishment zich tegen hen. Ze nemen het WEF als bliksemafleider. De Nederlandse politicus Thierry Baudet vaart mee in het kielzog van dat kwaadaardige establishment. Het World Economic Forum (WEF) bestaat al 50 jaar, maar krijgt sinds de zomer van 2020 ineens de beschuldiging te complotteren voor vergruwelijking van de wereldsamenleving. Die kritiek getuigt van weinig kennis over hoe het WEF voorheen was en wat elders aan machtsvorming is en was.


Waar komt dan toch de plotselinge kritiek op het WEF vandaan? De internationale machtsvorming die vergruwelijking veroorzaakt was immers al veel eerder te vinden bij de Bank voor Internationale Betalingen (Bank for International Settlements, BIS), het Amerikaanse industrieel-militair complex, de Bilderbergconferenties en het International Monetair Fonds (IMF). De Wereldbank past, ondanks een paar goede dingen, ook in dit rijtje. En de opmars van China is evenmin te onderschatten.


De BIS bestaat sinds 1930. Vertegenwoordigers van nationale centrale banken komen heimelijk bij elkaar in Bazel bijeen om over investeringen en financiële bewegingen te beraadslagen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, leende de Bank of England geld aan Duitse oorlogsindustrie, terwijl op het slagveld de Engelse jongens stierven in de strijd tegen Duitse jongens.


De macht van het Amerikaanse industrieel-militair complex, opgekomen tijdens de de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945, toont zich niet publiekelijk in conferenties of declaraties, maar houdt een flink deel van de wereld in ijzeren greep.


De Bilderbergconferenties, al sinds 1954 georganiseerd, waren het domein van mensen als Prins Bernhard, Henri Kissinger en vertegenwoordigers van de NAVO en de CIA. Die conferenties bestaan nog steeds, zijn strikt geheim en hebben de naam bronnen van internationale samenzwering te zijn. Zie foto onderaan. Informatie over het IMF, de Wereldbank en de Chinese expansie zijn wel openbaar toegankelijk.


Het WEF, opgericht in 1971, geeft verklaringen uit, wordt opener en staat al langer bekend om flirten met idealisme. Dat het WEF nu nadrukkelijk verklaart te streven naar een eerlijker economie en groener beleid, wat ook de waarde daarvan, is een doorbraak. Deze stap is te danken aan de gestage, wereldwijde inzet van mensen die bezorgd zijn over de groeiende kloof tussen rijk en arm, de verslechtering van het fysieke milieu en gruwelijke dictaturen.


Hun werk heeft ook het bedijfsleven en de bankwereld bereikt, bijvoorbeeld tot uiting komend in de trend van ‘impact investment’: Als je investeert in een bedrijf, doe het niet alleen voor de noodzakelijke winst, maar laat het ook een goede impact hebben voor de maatschappij en het milieu. Dat het WEF daar nu in meegaat, is niet een stap naar verslechtering maar een stap naar verbetering.


In Nederland onderschrijven politieke partijen als de VVD en het CDA de nieuwe verklaring van het WEF. Waar komt hun ommezwaai van rechts van links ineens vandaan? Misschien zien zij een brede kentering in de publieke opinie aankomen en kiezen ze alvast eieren voor hun geld. Of zij willen dicht bij het vuur zitten om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook in liberaal Nederland groeit het besef van kansen in groene technologie en groen ondernemerschap. Er zijn overeenkomsten te vinden met verschuivingen in het beleid van de Wereldbank en het IMF.


Niettemin is hevige kritiek op deze trend, concreet gemaakt in de jongste verklaring van het WEF? Wellicht zijn de aanvallen geïnspireerd door kringen van ultrarechtse kapitalisten die zich bedreigd voelen door de wereldwijde koerswijziging en ongehinderd hun uitbuiting van mensen en milieu in stand willen houden. Om hun praktijken voort te kunnen zetten, zijn druk door banken, legers en geheime diensten niet meer voldoende, en organiseren zij een politieke beweging die de ‘Reset’ moet ondermijnen. Daarvoor verspreiden zij misleidende informatie, bijvoorbeeld via extreemrechtse groepen als QAnon.


De Nederlandse politicus Thierry Baudet vaart mee in hun kielzog. Van hem is bekend dat hij het streven naar gelijkheid tussen mensen, of milieuproblemen die de overleving van de mensheid bedreigen, niet serieus neemt. Met hem zijn we dus verder van huis dan met de stroming die het WEF vertegenwoordigt.


------


“The Great Reset is the name of the 50th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), held in June 2020. It brought together high-profile business and political leaders, convened by the Prince of Wales and the WEF, with the theme of rebuilding society and the economy in a more sustainable way following the COVID-19 pandemic.


Klaus Schwab, who founded in WEF in 1971 and is currently its CEO, described three core components of the Great Reset. The first involves creating conditions for a "stakeholder economy"; the second component includes building in a more "resilient, equitable, and sustainable" way—based on environmental, social, and governance metrics which would incorporate more green public infrastructure projects. The third component of a Great Reset agenda is to "harness the innovations of the Fourth Industrial Revolution" for public good. In her keynote speech opening the dialogues, International Monetary Fund director Kristalina Georgieva, listed three key aspects of the sustainable response—green growth, smarter growth, and fairer growth.


A speech by Prince Charles at the launch event for The Great Reset, listed key areas for action—similar to those listed in his Sustainable Markets Initiative, introduced in January 2020. These included the re-invigoration of science, technology and innovation, a move towards net zero transitions globally, the introduction of carbon pricing, re-inventing longstanding incentive structures, rebalancing investments to include more green investments, and encouraging green public infrastructure projects.


In June 2020, the theme of the January 2021 51st World Economic Forum Annual Meeting was announced as "The Great Reset", connecting both in person and online global leaders in Davos with a multi-stakeholder network in 400 cities around the world. The Great Reset will also be the main theme of the WEF's 2021 summit in Lucerne in May.


According to The New York Times, the BBC, The Guardian, Le Devoir, and Radio Canada, "baseless" conspiracy theories spread by American far-right groups linked to QAnon, resurged at the onset of the Great Reset forum and increased in fervor as leaders such as the newly elected U.S. President Joe Biden and Canadian Prime Minister Justin Trudeau incorporated ideas based on a "reset" in their speeches.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Reset#:~:text=The%20Great%20Reset%20is%20the,)%2C%20held%20in%20June%202020.&text=A%20speech%20by%20Prince%20Charles,Initiative%2C%20introduced%20in%20January%202020.


Comments


bottom of page