top of page

Laat burgers een coalitie kiezen

Als burgers een coalitie kunnen kiezen, weten we daags na het stemmen welke coalitie ons land gaat regeren, welk programma zal worden uitgevoerd en waar de coalitie op is af te rekenen.


Met de verkiezingen zoals wij die kennen, kan de burger niet kiezen voor een bepaalde regeringscoalitie of een bepaald programma. Een ander bezwaar is doorgaans lange periode van formeren waarbij het kabinet vleugellam is.


Deze problemen zijn op te lossen door burgers meer invloed op de vorming van nieuwe regeringscoalities te geven. De politieke partijen maken voorafgaand aan de verkiezingen kenbaar met welke andere partijen zij eventueel willen regeren. De burgers kunnen de lijst van mogelijke coalities bestuderen en bij de verkiezingen op hun favoriete coalitie stemmen. Niet de onderhandelingsvaardigheden en persoonlijke voorkeuren van politieke leiders, maar de voorkeur van burger is dan bepalend.


De burger kiest tegelijk een partij van voorkeur, waardoor de zetelverdeling in de nieuwe coalitie direct duidelijk is. Daags na de verkiezingen weten we welke coalitie ons land gaat regeren, hoe de onderlinge zetelverdeling is, welk programma zal worden uitgevoerd en waar de coalitie op af te rekenen is. Er is een drastische inkorting van het formatieproces bereikt en het risico van langdurig demissionaire kabinetten is weggenomen. #deburgerkiest #coalitie #programma #verkiezingen #partijen #demissionair


Recent Posts

See All

Er heerst een gevoel van malaise. Dat komt niet door een materiële welzijnscrisis, want die is er niet. Onze beleving mag anders zijn, en het fysieke milieu mag ons zorgen baren, maar in het algemeen

https://www.youtube.com/watch?v=78b4HsEV1-k Who are the people making a fuss about the virus? The people who make a fuss about viruses are mainly found in the alternative circles, the wellness sector.

bottom of page