top of page

Kaboel onder de voet gelopen. Het westen heeft slecht lerende organisaties

Na Saigon in 1975, Srebrenica in 1995 en Irak in 2014, is nu in 2021 ook Kaboel onder voet gelopen door onderschatting van sterk gemotiveerde vijanden. Terwijl westerlingen alsmaar proberen de gedragspatronen van nietwesterse samenlevingen te veranderen, tonen zij zelf aan maar niet te leren van hun eigen fouten en koppig te volharden in hun fatale gedragingen. Cultuur is harder dan kogels.


Beelden van de chaotische evacuatie in Kaboel roepen herinneringen op aan de paniek op het vliegveld van Saigon toen de Amerikanen de opmars van de Noord-Vietnamezen onderschatten en halsoverkop Vietnam moesten verlieten.


En ze doen denken aan de Bosnisch-Servische troepen die vrijwel moeiteloos de Nederlandse militaire macht in Srebrenica onder de voet liepen en 8.000 Moslimmannen om het leven brachten.


Het snelle oprukken door Talibanstrijders lijkt ook op de vaart waarmee het leger van Islamitische Staat (ISIS) delen van Irak en Syrië veroverde en op gewelddadige wijze over 10 miljoen mensen kwam te heersen.


Zo is er nu in Afghanistan ook weer een overschatting van westers-georiënteerd troepen en een onderschatting van de Taliban in hun verovering van een land met 40 miljoen burgers.


Onze gedragspatronen worden gestuurd door patronen in ons onbewuste. Die onbewuste patronen laten zich niet zomaar opzij zetten, en al helemaal niet door generaals, economen of politici. #Kaboel #Taliban #Saigon #Srebrenica #ISIS #westersetnocentrisme #gedragspatronen #onbewuste #cultuur


Comments


bottom of page