top of page

Gewone griep is veel minder gevaarlijk

Als een argument tegen de lockdown geldt dat gewone griep gevaarlijker zou zijn dan corona.

Als gewone griep gevaarlijker is dan coronagriep, zou er dan niet in vorige jaren een groter tekort aan IC bedden hebben moeten zijn dan nu het geval is?

Als je uit cijfers wilt aflezen of gewone griep gevaarlijker is dan corona, neem dan de sterftecijfers voor griep en corona in eenzelfde periode, bijvoorbeeld twee maanden voor griep en twee maanden voor corona.

Als je uit cijfers wilt aflezen of gewone griep gevaarlijker is dan corona, kun je een vergelijking maken van het aantal patienten van beide ziekten onder gelijke omstandigheden, zoals nu tijdens de lockdown. Dan lijkt corona een grotere boosdoener dan gewone griep:

“Vorige week werd in geen van de monsters van patiënten met een acute luchtweginfectie het influenzavirus gevonden. Wel werd in 28% van de afgenomen monsters het nieuwe coronavirus gevonden, wat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.”

Een volgend argument tegen de lockdown is dat er nooit een lockdown tegen gewone griep is ingesteld, dus waarom zou het nu wel moeten? Misschien beseffen we nu beter dat gewone griep ook een dodelijke vijand is, waartegen meer preventieve maatregelen mogelijk zijn. Daarbij kun je denken aan versterking van ieders immuunsysteem, maar ook aan beschermende maatregelen in het algemeen.

In het algemeen is het zaak om ons immuunsysteem te versterken. De lockdown periode geeft daar juist veel gelegenheid toe. Beweeg met plezier in de buitenlucht. Je hebt alle vrijheid, mits alleen of in kleine groepjes. Wat in kleine kring natuurlijk ook heel wel kan, is aanraken, omhelzen en de liefde bedrijven. Prachtige tijd om de rijkdom van fysieke liefde te verkennen. En gebruik de tijd om te leren over betere voeding en hygiëne, en toe te passen wat je goed lijkt.


Comments


bottom of page