De grote levensvragen als omwegen naar onszelf

Met het stellen van de grote levensvragen riskeren wij een omweg in te slaan en daar op te verdwalen.


Die omwegen zijn onze pogingen grote levensvragen te beantwoorden met rationele oorzaak- en gevolgredeneringen, spirituele overtuigingen of religieuze voorstellingen. Zij leiden vaak tot misverstand, meningsverschil, spot of komische toestanden.


Het is beter te overwegen dat het stellen van grote levensvragen voortkomt uit onbewuste nieuwsgierigheid naar onszelf. “Wat gebeurt er precies in mij?”


Voor antwoorden op die vraag is zelfonderzoek de beste weg om te bewandelen.Recent Posts

See All

Pijn en onkwetsbaarheid tijdens een pandemie

Willen virusontkenners echt niet weten wat er in de ziekenhuizen gebeurt? Is het omdat ze liever vast houden aan gevoelens van onkwetsbaarheid en gelukzaligheid, in de overtuiging dat dit het beste is