top of page

Corruptie, onmaskering en het nieuwe leren

Coalities tussen overheden en ondernemers, zoals nu ter sprake komen in verband met vaccinaties, zijn niet nieuw. Ze zijn stokoud. Het begon rond 12.000 jaar geleden, met de landbouw in West-Azië.


Nieuw was de opvatting dat een overheid neutraal hoort te zijn. Dat is onderdeel van de westerse “Moderniteit” in de laatste paar eeuwen.


Nieuwer is het onder ogen zien dat die opvatting niet is gerealiseerd. Het project van de Moderniteit is incompleet gebleven. De televisie heeft ons wakker geschud.


We zijn teleurgesteld in onze “moderne” opvatting. Het trekt een wissel op onze frustratietolerantie en we storten ons furieus op het ontmaskeren van coalities tussen overheden en ondernemers.


Nieuwst is dat we leren evenwichtig te kijken naar wat de overheid wel doet in het algemeen belang en waar de overheid heimelijke coalities met ondernemers aangaat.


Het ontdekken en gedifferenteerd kijken naar wat er echt gebeurt is deel van de “Postmoderniteit”, een tijdperk dat bezig is te beginnen. Het trekt ook weer een wissel op onze frustratietolerantie.


We kunnen die energie omzetten in “nieuw leren”: het leren gedifferenteerd en evenwichtig te kijken en te bespreken. Dan hebben we een zinvolle basis voor het ondernemen van acties.

Comments


bottom of page