At the Global Crossroads: Reactions to Felt Unsafety

Technological innovation created economic growth per person.

Economic growth gave more freedom and mobility to people.


Freedom and mobility brought a loss of safe social boundaries.

The loss of social safety can be compensated by inner safety.


Where building inner safety is beyond reach, fear is flaring up.

Flaring up anxiety can push reactionist tendencies.


Reactionism is used by populist politicians to gain power.

That is why Donald Trump is coming up.


Flaring up fear can also generate positive concerns.

Positive concerns can lead to social innovation.


One innovation is to organize democratic reform.

That is why Bernie Sanders is coming up.

Recent Posts

See All

De wet heeft geen woorden voor de oorzakelijke kringloop van geweld tussen de sexen. Ik spreek uit ervaring. Maar ik las ook boeken over Duitse oorlogszonen, van wie de moeders door Russische soldaten