top of page

5G. Van spreeuwen en ooievaars

“De spreeuwen vallen uit de lucht en het is vlakbij een 5G-mast. Zie je wel, het is heel gevaarlijk.” Die conclusie bleek een misvatting te zijn.

Ik zeg niet dat 5G ongevaarlijk is, maar ook niet dat het wel gevaarlijk is. Ik weet dat niet. Er is geen gedegen wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Daar zijn nu wel oproepen voor gedaan. Tot die tijd weten we niet of 5G gevaarlijk is niet gevaarlijk is. Tot die tijd moeten we leren leven met onzekerheid.

Het had goed beleid van de regering geweest om eerst onderzoek te laten doen en daarna pas te besluiten over toestemming voor 5G of niet. Maar helaas staan regeringen erom bekend eerst iets te laten uitvoeren en daarna te kijken hoe het valt in de samenleving.

Goed, intussen kunnen we ons hoeden voor bokkensprongen zoals de conclusie dat er vogels uit de lucht vielen vanwege 5G. Dat bericht dateert uit 2018 en circuleert op het ogenblik weer in de nieuwe media, passend in de weer oplevende 5G-hype.

Hoe zit het dan met die vallende vogels in het Haagse Huygenspark. De spreeuwen vielen daar ineens mert tientallen tegelijk dood uit de bomen. Bij gebrek aan een betere verklaring concludeerden heel wat mensen dat het kwam door de nieuwe 5G-mast vlakbij. https://www.mimikama.at/holland/174681/

Dat is de roemruchte Fout van Terschelling. Die gaat als volgt. In een bepaald jaar vlogen er opvallend veel ooievaars over Terschelling en in datzelfde jaar werden er opvallend veel babies geboren. “Dus,” concludeerden sommige mensen onvoorzichtig, “zie je wel, ooievaars brengen de babies.”

Er is wel een samenvallen van twee gebeurtenissen, maar of het een echt door het ander komt, is maar de vraag. Zoals statistici zeggen, een "covariatie" is nog niet per se een "causale relatie". Of er ook echt een oorzakelijk verband is, moet blijken uit wetenschappelijk onderzoek.

Zo is het ook met de vallende vogels in het Haagse Huygenspark. Pas op met een voorbarige conclusie dat het een door het ander komt. Dat ik al snel twijfelde aan die conclusie kwam door een opeenstapeling van vragen die ik zag opdoemen. Waarom stierven er alleen spreeuwen en geen andere vogels? Zijn die andere vogels soms ingeënt tegen 5G? Waren er geen andere 5G masten waardoor spreeuwen konden sterven? Waarom hoorde je verder niets over vallende vogels, terwijl de experimenten met 5G op veel plaatsen in Europa doorgingen?

Zulke vragen zijn door iedereen te stellen. Daar hoeft je geen specialist voor te zijn. Het is een manier om niet in een collectieve angst verzeild te raken. Kritisch denken maakt je eruit los en geeft je opluchting.

Niettemin zeggen sommige mensen bij voorbaat al intuïtief te voelen dat er veel fout is met 5G. In mijn beleving zijn zulke intuïties alleen serieus te nemen als je zeker weet dat ze niet door angst of venijn, maar door brede belangstelling en liefde gekleurd zijn. Dat vraagt zorgvuldig zelfonderzoek. En intuïtief voelen is prima met kritisch denken te combineren. Als je intuïtief voelt dat 5G gevaarlijk is, en je wilt anderen daarvan overtuigen, zoek dan naar acceptabel aanwijzingen en vermijd vergissingen zoals de Fout van Terschelling.

De Fout van Terschelling heb ik ook eerder uitgelegd, in mijn blog “Over de aandacht voor 5G”. https://www.petervanderwerff.nl/post/over-de-aandacht-voor-5gCommenti


bottom of page