top of page

Hoogbegaafd functioneren - verdringen en vieren

Hoogbegaafden kun je misschien het best omschrijven als mensen met ongewoon veel gevoeligheid, intelligentie en creativiteit. Ze vangen ze veel meer indrukken op dan anderen en hebben voor de verwerking van al die indrukken veel tijd en ruimte nodig. Ze denken snel en inventief door over oplossingen van problemen. Maar ze kunnen in een wirwar van misverstanden terechtkomen omdat ze de inzchtvermogens van anderen overschatten.

Hoogbegaafden zijn overigens niet op alle vlakken even snel en moeten ook inspanningen leveren om te presteren. Ze blinken vaak uit op terreinen die hen sterk interesseren.


Onze maatschappij doet zichzelf tekort door bij veel hoogbegaafden hun kwaliteiten niet te herkennen. Het tekort aan herkenning en juiste begeleiding komt voor in gezinnen, op scholen en in het werk.

Als resultaat raakt zeker tweederde van de hoogbegaafden uit balans. Zij krijgen al gauw het stempel van eigenaardig, dwars of onpraktisch.


Of ze raken oververmoeid door het opvangen van te veel indrukken. In combinatie met prestatiedrang en maatschappelijke eisen komen in burnouts terecht.

Hoogbegaafden die wel goed terecht komen zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Zij kunnen geweldige impulsen geven aan creatieve vernieuwingen, efficiëntere organisatievormen en verbeteringen van interne en externe communicatie.

Maar waarom zouden hoogbegaafden moeten “slagen” of, met andere woorden, succesvol moeten zijn volgens de gangbare normen? Zij vinden misschien net zoveel voldoening en geluk in een onopvallend bestaan.

Dat lijkt een mooie gedachte, maar zoals bekend is het voor alle partijen beter als mensen niet boven of onder hun niveau functioneren. Bovendien kunnen sluimerende kwaliteiten zelf aan de deur kloppen en zeggen: “Hallo! Wij willen tot leven komen.”


Zie onder meer:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogbegaafdheid

https://burnout.nl/diagnose/hsp-hoogsensitief-burn-out/
Comments


bottom of page