top of page

Nederlanders te eigenwijs voor een dictator

De Hollandse cultuur is wars van dictatuur. We bepalen liever zelf wat we moeten doen en komen daarna wel tot besluiten in compormisvorm.

Het is begrijpelijk dat sommigen van ons vrezen voor een dictatuur in Nederland, maar laten we de zaken in perspectief gezet houden. De meeste landgenoten vinden het logisch dat de regering maatregelen oplegt tegen een uiterst gevaarlijk virus. Dat is niet akkoord gaan met dictatuur. Dat is een cultuur van verstandig denken.

Het zwabberbeleid van premier Mark Rutte tekent hem niet als dictator maar als iemand die het polderen in een verdeeld kabinet verwoordt. En wij Nederlanders staan in de wereld al lang bekend als een eigenwijze volkje dat mans genoeg is om eigen keuzes te maken. Niettemin hoort ook het zoeken naar compromissen bij die Hollandse cultuur. Het zwabberbeleid van premier Mark Rutte tekent hem niet als dictator maar als iemand die het polderen in een verdeeld kabinet verwoordt.

Bovendien is, met een blik op het recente verleden, te zien dat we in de jaren 1960 juist een eind hebben gemaakt aan de heerschappij van autoritaire regenten. We zijn nu gewend aan de resultaten, maar vergeet niet de enorme vrijheden die toen zijn verworven. En in een verder verleden hebben wij, voor zover ik weet, nooit zelf een dictatuur gecreëerd. Het is ook nu heel onwaarschijnlijk dat wij dat doen.

Een dictatuur als in Rusland past niet bij onze cultuur. Rusland heeft wel een cultuur die dictatuur voortbrengt. Zoals het was in het feodale tsarentijdperk, was het tijdens de communistische periode en is het nu onder het kapitalisme.


Indians are too chaotic to be controlled.


Een omgekeerd voorbeeld is te vinden in India. Daar past een dictatuur helemaal niet in de cultuur. Toen premier Indira Gandhi in de jaren 1970 overwoog een dictatuur in te stellen, ontrieden de generaals haar dat: “Indians are too chaotic to be controlled.” Of we nu de taaie kracht van cultuur negeren of vergeten, een cultuur bepaalt de regeringsvorm.コメント


bottom of page