top of page

Wappies, ik houd van jullie, maar ik ga je op Facebook ontvolgen

Ik zou jullie wel een cursus politieke economie willen geven om te laten zien dat je voor samenzweringen in het Capitool, het Pentagon, het Witte Huis en de grote corporaties moet zijn, en dat dit industrieel-militair complex al tientallen jaren aan de macht is en korte metten maakt met clubs die de mensheid willen controleren door ze thuis te houden in plaats van meer te produceren en consumeren waardoor de rijken nog rijker worden.


Ik zou jullie wel een cursus ontwikkelingspsychologie willen geven om te laten zien dat angst en argwaan ontstonden in je vroege jeugd toen je gevaar van je ouders te duchten had en terecht hun betrouwbaarheid in twijfel trok, en dat je angst en twijfel over die eerste autoriteiten zich heeft vastgezet in je onbewuste, en dat je die onbewuste angst en argwaan nu projecteert op andere autoriteiten.


Maar ik stel je die cursussen niet voor, want dan zou je mij ook als een autoriteit beschouwen en mij des te minder vertrouwen en je emoties zouden mijn rationele argumenten des te meer overstemmen.


Ik heb vaak geprobeerd jullie van dienst te zijn, maar het lukte zelden en het zoog mij leeg. Ik heb er de energie niet meer voor. Ja, ik weet het, ik laat dan ook de twijfelaars in de steek. Het is niet anders. Ik kies voor mezelf. Uiteindelijk hebben anderen daar meer aan.


Maar ik trek me niet terug in isolement of nihilisme. ik oefen mijn onthechting aan gelijk willen krijgen. Het is een kans die jullie mij bieden, lieve wappies. Daar ben ik jullie dankbaar voor. Ik heb dat geleerd in dezelfde kringen van persoonlijke groei waarin ik velen van jullie ontmoette.


En ik heb jullie lief, als je bang bent en ook als je niet bang bent.


https://northerntimes.nl/people-called-wappie-traditional-frisian-name-surprised-with-its-new-meaning/?fbclid=IwAR03Sl6KUjE1S-4o6_MIRdGJs4DmffNpqVZZvHRd8ciU9TWDsHf2J5Q1vOo

Recent Posts

See All

Geweld tussen de sexen: Een oorzakelijke cyclus

De wet heeft geen woorden voor de oorzakelijke kringloop van geweld tussen de sexen. Ik spreek uit ervaring. Maar ik las ook boeken over Duitse oorlogszonen, van wie de moeders door Russische soldaten

Comentarios


bottom of page